Curriculum Vitae, inaczej życiorys to dokument, który powinniśmy przygotować przed rozpoczęciem poszukiwań pracy. Dokument ten służy temu, aby pracodawca po zapoznaniu się z nim miał wiedzę na nasz temat oraz abyśmy my mogli się lepiej przedstawić. Warto pamiętać, że CV musi być starannie i dokładnie przygotowane tak, aby pracodawca chciał się z nami spotkać na rozmowie kwalifikacyjnej.

Oto kilka wskazówek jak napisać dobre CV:

  • CV musi być krótkie i zwięzłe. Najlepiej, aby nie przekraczało ono 2 stron.
  • CV powinno być napisane w języku, który jest nam najbliższy. Jeśli chcemy pracować w Polsce, to CV powinno być napisane w języku polskim.
  • CV powinno być podzielone na sekcje takie jak: dane osobowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, umiejętności, zainteresowania.
  • W CV należy umieścić tylko aktualne informacje. Nie dodawajmy do CV informacji, które są nieaktualne lub nieprawdziwe.
  • CV powinno być napisane w sposób czytelny i zrozumiały. Unikajmy skrótów, łacinizmów i niezrozumiałych sformułowań.
  • CV powinno być starannie i dokładnie sprawdzone pod kątem błędów ortograficznych i gramatycznych. Warto poprosić o pomoc w tym kogoś zaufanego.

Pamiętajmy, że CV to pierwszy kontakt z pracodawcą, dlatego warto zadbać o to, aby było ono jak najlepsze. Dobre CV to takie, które jest krótkie, zwięzłe, czytelne i zawiera tylko aktualne i prawdziwe informacje.

Powrót do góry
facebook